Skip to main content

Manual Vicat Needle Apparatus

Available Products

Manual Vicat apparatus - Model Vicat301 Standard Vicat301 DIN 1164

Manual Vicat apparatus - Model Vicat302WOW EN 196 Standard without Water Bath

Manual Vicat Needle Apparatus - Model Vicat302WW EN 196 Standard with Water Bath

Manual Vicat Needle Apparatus - Model Vicat303 ASTM C187-191 Standard

Manual Vicat Needle Apparatus Model Vicat305 EN 13279-2 Standard for Gypsum